top of page
11401.jpg

דפי עזר

30182.jpg
30182.jpg

מומלץ להדפיס לפני תחילת המשחק

חדר הבריחה - ההשתלטות

יש לעבור בין השקפים על ידי לחיצת מקש על העכבר בלבד ולא על גלילה

bottom of page