12507.jpg

דף עזר

מומלץ להדפיס לפני תחילת המשחק

חדר בריחה - הפלישה הגדולה למערכת השמש

יש לעבור בין השקפים על ידי לחיצת מקש על העכבר בלבד ולא על גלילה