top of page
12507.jpg

דף עזר

30182.jpg
30182.jpg

מומלץ להדפיס לפני תחילת המשחק

חדר בריחה - הפלישה הגדולה למערכת השמש

יש לעבור בין השקפים על ידי לחיצת מקש על העכבר בלבד ולא על גלילה

bottom of page